Pomoce szkolne

  Pomoce Szkolne - Foliogramy - ANALIZA ENERGETYCZNA PROCESÓW CIEPLNYCH nr.art.2046 - Sklep

Foliogramy - ANALIZA ENERGETYCZNA PROCESÓW CIEPLNYCH nr.art.2046

Fizyka » foliogramy

 
ANALIZA ENERGETYCZNA PROCESÓW CIEPLNYCH kpl. 7 szt.

1.Parametry charakteryzujące stan fizyczny gazu.
2.Zadania na parametry charakteryzujące stan fizyczny gazu.
3.Topnienie i krzepnięcie.
4.Parowanie, wrzenie i skraplanie.
5.Rozszerzalność termiczna ciał.
6.Energia wewnętrzna. I zasada termodynamiki.
7.Zadania na I zasadę termodynamiki.