Pomoce szkolne

  Pomoce Szkolne - www.pomoceszkolne.com - Sklep

Starożytny Izrael od X do VI w p.n.e. (Stary Testament). nr art.MR-HI-06

Historia » mapy|Język polski » plansze|Religia » plansze

  
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca przedstawia ustanowiony za panowania Salomona rozkład terytorialny12 plemion (pokoleń) Izraela. Umieszczone na niej ważniejsze miejsca kultu, miasta i twierdze mają być pomocą i ułatwieniem w zrozumieniu dziejów starotestamentalnych. Najważniejsze wydarzenia polityczne i religijne przedstawiono w postaci kalendarium.
Format:
150 x 110 cm
Pomoc dydaktyczna do:
- historii
- religii
Poziomy nauczania:
- podstawowy
- gimnazjalny
- średni (licealny)
- policealny
Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym
Udzielamy 5-ciu lat gwarancji na trwałość oprawy i folii.