Pomoce szkolne

  Pomoce Szkolne - www.pomoceszkolne.com - Sklep

Metody otrzymywania soli nr art.SOL-LEW

Fizyka » plansze|Chemia » plansze

  
Plansza dydaktyczna, syntetycznie wizualizująca jedno z kluczowych zagadnień chemii nieorganicznej- 10 metod otrzymywania soli... a przy okazji towarzyszące im właściwości chemiczne zasad i kwasów

Układ planszy oraz wyróżnienie w zapisie nazw KWASÓW I ZASAD ułatwia, przy okazji zapamiętanie podstawowych właściwości chemicznych tych ostatnich. 
Definicja soli Zapis słowny 10-ciu metod otrzymywania soli. 
Zapis przykładowych reakcji chemicznych 10-ciu metod otrzymywania soli. 
Zasady nomenklatury soli. 
Przykładowe zestawienie nazw systematycznych i zwyczajowych. 
Szereg napięciowy metali. 
Wymiary planszy po rozwinięciu – 120 cm x 90 cm 
Pokrycie: folia błyszczącą nadającą efektowny połysk. 
Plansza zwijana na wałkach plastikowych, zaopatrzonych w linkę umożliwiającą jej zawieszenie, oraz w tasiemki służące do związywania zrolowanej planszy gdy zachodzi potrzeba jej przechowywania w stanie zwiniętym.