Pomoce szkolne

  Pomoce Szkolne - Rodzaje i gatunki literackie - zestaw 45 plansz 35 x 50cm.nr.kat.160 - Sklep

Rodzaje i gatunki literackie - zestaw 45 plansz 35 x 50cm.nr.kat.160

Język polski » plansze

  
Pomoc ma na celu naukę samodzielnego odnajdywania cech gatunkowych danego utworu. Wskazywanie na różnorodny charakter cech gatunkowych składających się na definicję poszczególnych gatunków (budowa utworu, temat, elementy świata przedstawionego). Naukę określania przynależności gatunkowej na podstawie określonych samodzielnie cech utworu. Pamięciowe opanowanie cech składających się na definicję określonych gatunków

W skład zestawu wchodzi:  45 PLANSZ B3 (35 x 50cm)

W tym:

-18 plansz podwójnych na miękki rzep,  oblaszkowane.

-36 PL.B3 +9 plansz, elementy ruchome na twardy rzep.